ดาหลาสปาสวนผึ้ง นวดแผนโบราณ นวดรักษา นวดกดจุด สามารถไปนวดให้ท่านที่รีสอร์ท ติดต่อ 081-017-5722